Corradi
Inzichten

Een nieuwe interpretatie van de stad en haar openbare ruimtes door nieuw leven te geven aan de outdoor.

Een nieuwe interpretatie van de stad en haar openbare ruimtes door nieuw leven te geven aan de outdoor.
De buitenruimte van nu krijgt in de terrassen van oude gebouwen, tussen moderniteit en historiciteit, een nieuwe functionaliteit en geeft nieuw leven aan verlaten gebouwen, door gemeenschappelijke ruimtes te creëren met een grote architectonische charme.

Één van de onderwerpen besproken tijdens het interview met Giovanni La Varra op de Milano Design Week vorig jaar, heeft een nog actuelere kwestie weten te belichten: “De stad en haar voorzieningen weer eigen maken na de pandemie”.
In het interview heeft Giorgio Tartaro, die het interview begeleidde, samen met de architect een aantal bijzonder actuele thema’s besproken die betrekking hebben op de outdoor in de stedelijke architectuur van de stad Milaan.
Het bureau Barreca & La Varra heeft met een sociaal duurzame benadering bijgedragen aan de verandering van het aanzicht van de stad, met speciale aandacht voor de sociale huisvesting, erop gericht om woningen te creëren om meer afgelegen gebieden van de stad een hernieuwde waarde te geven, als stedelijke ruimtes in dienst van de gemeenschap.
Een voorbeeld hiervan is Aria, de nieuwe wijk van Milaan ontworpen door het bureau, in de twee meest noordelijk gelegen en suggestieve loodsen van het voormalige slachthuis, één van de belangrijkste projecten van social housing in Europa, dat zich richt op de creatie van woonruimte voor jonge generaties, voor gezinnen, een heuse huisvestingsdienst voor de wijk en de stad. De hernieuwing van historische gebouwen gaat in dit geval verder dan een nieuwe invulling van een locatie en richt zich op het creëren van een ruimte op basis van heritage en circulaire economie, waar studenten en bewoners de city makers zijn van duurzaam wonen gebaseerd op inclusieve en innovatieve ervaringen van samenleven en tijdelijk gebruik in samenwerking.
De locaties, de geschiedenis, de indeling van Aria zijn het resultaat van de renovatie van de oude galerijen, van de hangars, de magazijnen en productielijnen van het oude slachthuis, die één ruimte worden, open en vloeiend, in een voortdurende staat van verandering. Met dit als uitgangspunt, zijn we met architect La Varra ingegaan op het thema van de grote verandering in de manier van denken over projecten en nieuwe oplossingen voor het gebruik van openbare constructies, met bijzondere aandacht voor de outdoor ruimte, die de onmiskenbare hoofdrolspeler is van de hedendaagse architectuur.
Het was al een trend vóór dit tijdperk om de begane grond van sommige moderne gebouwen, ook bedrijfskantoren, voor een deel te schenken aan de gemeenschap: een keuze om zich open te stellen voor het publiek?


MaestroBio_HotelSpendide_Lugano-(10).jpg

Niet echt een bewuste keuze, maar eerder het gevolg van een veerkrachtige reactie, een vormgeving die zich heeft aangepast als gevolg van onvoorziene situaties, waardoor we hebben geleerd om de invasie van de buitenruimte te beheren, op gecontroleerde wijze. “De Salone del Mobile heeft ons geleerd hoe we hiermee om kunnen gaan, het drong de binnenplaatsen en de begane grond binnen en we hebben begrepen dat de invasie kan worden beheerd. Bovendien ontvangen veel kantoorgebouwen mensen van buitenaf en verwelkomen hen zonder dat ze het hart van het gebouw betreden. De parterre is een soort spons geworden, waar de buitenwereld binnen mag komen en gecontroleerd kan worden”

_DSC9096.jpg
Tot de cruciale thema’s van onze redenering behoort ook de inrichting van de groene ruimte, die primair is geworden in de creatie van trajecten van betekenis en woonsituaties; er is onderzoek uitgevoerd naar de essenties van het gedrag tijdens de seizoenen: heeft dit geleid tot een nieuw bewustzijn in outdoor design?

Volgens Giovanni La Varra is de inrichting van de groene ruimte een kwestie van conformatie en dynamische dimensie: “De groene ruimte heeft behoeften, het heeft tijdschema’s en maatregelen, het is een heuse inwoner”.
Daarnaast is er nog een tweede aspect, en dat is dat we tegenwoordig ons bewuster zijn van het groen en van het positieve effect dat het heeft op ons leven; we worden geconfronteerd met een wijdverspreide cultuur, bewuster van wat de groene ruimte is en hoe deze geïntegreerd kan worden in ons leven op verschillende momenten van de dag “in dit opzicht kunnen de binnenplaatsen die eerst parkeerplaatsen en rommel waren, nu micro landschappen worden met ongelofelijke rijkdommen”.


tovaglia-nera.jpg

Wat betreft het belang van de groene ruimte in architectonische projecten gericht op de herinrichting van de stad, is een ander belangrijk punt het gebruik van de buitenruimte op een bewuste en geplande manier. Een voorbeeld hiervan is het Bosco Verticale, waaraan het bureau Barreca & La Varra heeft meegewerkt en waarbij in zekere zin de beperkingen van de gevel werden benadrukt.
“De kwestie van de beperkingen van de gevel is zeer belangrijk. We zijn momenteel bezig met het herstel van gebouwen die werden gebouwd voor de wereldkampioenschappen in de jaren negentig, die nooit gebruikt werden, bijna volledig voor sociaal gebruik; ze kijken uit over het zuidelijke park en het thema waar we veel aandacht aan hebben besteed is dat alle loggia’s over een systeem van gordijnen beschikken zodat ze in feite een kamer kunnen zijn, of een loggia, een balkon dat naar buiten toe open of dicht kan zijn, afhankelijk van de behoeften van wie er woont en van het klimaat. Er is een thema van een architectuur van lichte elementen die voorheen aan de individuele bewoner werden overgelaten, die de rijke taalverscheidenheid van het huis kunnen bevatten.”
Er is een groter bewustzijn voor wat betreft de outdoor ruimte en de te respecteren lijnen in het ontwerp.  Voor wat betreft het gebruik van de materialen, richt architect La Varra zich op het onderzoeken van het materiaal vanuit twee opzichten: “een materiaal moet uitgekozen en beheerd worden om zijn natuurlijkheid te behouden. Het materiaal wordt onderzocht op zijn toekomst maar ook op zijn verleden. Het gaat erom de normale slijtage te voorspellen, en om te leren om deze natuurlijkheid die we in de architectuur introduceren eigen te maken en ermee om te gaan.”
Hoe controleren jullie details, ook op grote schaal? Het antwoord op deze vraag kunnen we samenvatten als “Less is more”. Hoe minder complexe details je tekent, hoe beter. “Het geheim is om de details tot een minimum te beperken en de creativiteit te concentreren op een aantal punten, om te proberen eenvoudig te zijn op een goede manier.
Een ander fundamenteel punt is de dialoog met alle bij het ontwerp van het gebouw betrokken actoren. Het thema is enige overeenstemming en weten wat er onderhandeld kan worden”.
Vormgeving, groene ruimtes, sociale functie en samenwerking: dit zijn de ingrediënten van het recept van architect La Varra voor de herinrichting en de vormgeving van het nieuwe gezicht van moderne en hedendaagse steden, waarin de outdoor een sleutelrol speelt.
 

Contact us

Download the catalog or request a quotation