Corradi
Inzichten

Energieneutrale woningen in de Europese Unie: de “groene revolutie” in de bouwsector

Energieneutrale woningen in de Europese Unie: de “groene revolutie” in de bouwsector
Milieu en duurzaamheid zijn wereldwijd actueler dan ooit tevoren en de afgelopen maanden heeft het thema bijzondere aandacht gekregen van de Europese Unie, waar het Europees Parlement en de Raad belangrijke stappen aan het nemen zijn op het gebied van duurzaam bouwen voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

We hebben het hier over de richtlijn betreffende energieprestatie in de Europese bouwsector, ook wel bekend als de “Richtlijn Groene Huizen”.

De doelstelling van deze bepaling, die nog steeds ter discussie staat en toegespitst moet worden, is om een groenere toekomst te stimuleren door middel van een aantal voorlopige akkoorden die de landen van de Europese Unie ertoe zullen verplichten over te gaan tot de renovatie van bepaalde openbare gebouwen en particuliere woningen, opdat ze energiezuiniger, en dus schoner, worden.

_DSC9439.jpg

Voor wat betreft de Renovatiestandaard, die zich niet alleen op de optimalisering van het interieur van gebouwen richt maar ook op de buitenruimte, lijkt het erop dat de hypothese van een gediversifieerde aanpassing voor de EU-lidstaten terrein wint, waarbij de landen zich zullen moeten aanpassen om de ambitieuze doelstellingen van energieneutraal wonen te bereiken.

Laten we deze samen bekijken:
1. Energieneutrale Woningen: een eerste ontwerp van deze richtlijn bevestigt dat de renovatie van gebouwen zich in de toekomst zal moeten richten op een verbeterde energie-efficiëntie en tevens streven naar de toepassing van duurzame praktijken en materialen in de binnen- en buitenruimte van woningen.

De wetgeving, die nog in voorbereiding is, zal zich richten op flexibele nationale plannen, die de lidstaten zullen toepassen, op basis van een eigen nationaal restauratieprogramma (Mep), bij de overweging van welke gebouwen moeten worden gerestaureerd en in welke mate.

De huidige wetgeving stelt twee tijdslimieten: In 2030 zullen de Europese landen een vast (nog te bepalen) percentage moeten bereiken voor wat betreft energiebesparing; in 2035 zal elke Staat de strategieën moeten indienen waarmee verwacht wordt een aanzienlijk aantal energieneutrale gebouwen te kunnen bereiken voor 2050.
De bepaling op basis waarvan vanaf 2028 alle nieuwe gebouwen energieneutraal moeten zijn, blijft ongewijzigd.

_DSC6232.jpg


2. Duurzaamheid buiten: Ook de buitenruimte is een belangrijk onderdeel van duurzaam wonen. Van vloeren tot verlichting, alles zal moeten worden ontworpen met het oog op een vermindering van de milieueffecten. De outdoor ruimte van een energieneutrale woning zal ontworpen moeten worden met het oog op duurzaamheid en energie-efficiëntie: beginnend bij de materialen, zoals tegels, muren en tuinmeubilair, tot de structuren en de accessoires die alternatieve energiesystemen gebruiken voor de isolatie, verlichting en ventilatie, samengepakt in een bouwproject dat de groene criteria respecteert en de vermindering van de CO2-uitstoot garandeert.

De keuze van de structuren voor de outdoor kan van aanzienlijke invloed zijn bij het ontwerp van energieneutrale gebouwen. Zo kan het gebruik van pergola’s met lamellendak die op natuurlijke en intelligente wijze de hoeveelheid schaduw en licht regelen, de behoefte om het gebouw te koelen of te verwarmen verminderen.

2318-072a74r.jpg

3. Veelzijdige en complete groene ruimtes: Voor een groenere toekomst, hebben de groene ruimtes een holistisch ontwerp nodig. Een buitenverlichting met energiezuinige LED-systemen met bewegingssensoren en natuurlijk licht zullen het energieverbruik verminderen. De vegetatie zal de CO2 opnemen, voor een verbeterde luchtkwaliteit. Bij het ontwerp van het landschap moet bestudeerd worden hoe het zonlicht benut kan worden, hoe er natuurlijke schaduwrijke plekken kunnen worden gecreëerd en hoe er voor een goede luchtcirculatie kan worden gezorgd. Recyclepunten en composteerders vormen een oplossing om afval te verminderen en de duurzaamheid van de materialen te bevorderen.

De richtlijn biedt dus een geweldige kans om een significante verandering teweeg te brengen, maar zal ook vele grote uitdagingen met zich meebrengen voor de lidstaten van de EU die niet alleen zullen moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar ook professionele opleidingen zullen moeten bieden op het gebied van bouw en landschapsontwikkeling voor het ontwerp en de creatie van energieneutrale buitenruimtes.

La-Morra-Cuneo-Piemonte__021_web.jpg

Een mijlpaal voor de creatie van een duurzamere toekomst die, na goedkeuring, aangepast zal worden om rekening te houden met het specifieke karakter van iedere staat en zich zal richten op flexibele nationale plannen en op oplossingen op maat voor een groenere toekomst.

Contact us

Download the catalog or request a quotation